Permanentky a odpisy

PERMANENTKY - pevně blokované hodiny v dohodnutých dnech a časech podle přání zákazníka.
Permanentka může být buď půlroční a nebo celoroční.

Půlroční permanentka (celkem 26 hodin od sjednaného termínu)
1. Při objednávce jedné hodiny týdně poskytujeme slevu 5% z celkové částky
2. Při objednávce dvou až tří hodin týdně poskytujeme slevu 7% z celkové částky
3. Při objednávce čtyř a více hodiny týdně poskytujeme slevu 10% z celkové částky

Celoroční permanentka (celkem 52 hodin od sjednaného termínu)
1. Při objednávce jedné hodiny týdně poskytujeme slevu 7% z celkové částky
2. Při objednávce dvou až tří hodin týdně poskytujeme slevu 10% z celkové částky
3. Při objednávce čtyř a více hodiny týdně poskytujeme slevu 15% z celkové částky

Pravidla pro posun (přeložení) permanentky

Pernamentku lze v případě nutnosti přeložit na jiný termín. Avšak požadavek na změnu termínu je třeba uplatnit minimálně 24 hodin předem a přeloženou hodinu vyčerpat nejdéle do třiceti dnů v časovém pásmu stejném nebo nižším.


ODPISOVÁ KARTA

Název vyjadřuje předplatné (zákazníkem složený kredit), z kterého zákazník postupně čerpá částky za poskytnuté odehrané hodiny. Čerpání je možné v libovolném časovém pásmu bez možnosti pevné blokace hodin v delším než týdenním cyklu. Na odpisovou kartu lze nakupovat občerstvení a sportovní zboží. Odpisová karta je přenosná.

Doba platnosti odpisové karty
Odpisová karta se vystavuje v den složení kreditu a její platnost je jeden rok.

Poskytované slevy z odpisové karty
1. Při složení částky nad 5 000,-Kč do 10 000,-Kč včetně, poskytujeme slevu 5%.
2. Při složení částky nad 10 000,-Kč, poskytujeme slevu 10%.

Reklama
Termínem se rozumí umístění zákazníkem dodané samolepky nebo jiného vhodného materiálu propagující jeho činnost nebo firemní aktivity a to na předem sjednanou plochu dle níže uvedeného sazebníku.
• Deska nebo samolepící fólie o rozměrech 160 x 80 cm nad čelní stěnou kurtu 8 000,-Kč
• Deska nebo samolepící fólie o rozměrech 120 x 40 cm část Tin Boardu 5 000,-Kč
• Deska nebo samolepící fólie o rozměrech 160 x 80 cm nad boční stěnou kurtu č.3 5 000,-Kč
Odpisové předplatné s reklamní aktivitou
Předplacením odpisového předplatného v hodnotě minimálně 8 000,-Kč lze čerpat hodiny ve všech časových pásmech bez možnosti pevné blokace hodin v delším než týdením cyklu.
Umístění reklamní desky – zdarma, po celou dobu čerpání odpisového předplatného.
 

Akceptujeme tyto poukázky, na platbu poukázkami se nevztahují žádné slevy.

Související stránky

Rezervace | přihlášení