Pokyny a pravidla při užívání kurtů

1.1. Obecně
Na kurtech pro hru SQUASH smí hráči používat pouze:
- rakety určené pro hru SQUASH a to v provedení (materiál) Al, komposit, grafit, titan nebo jejich sloučeniny

- míčky určené pro hru SQUASH a to dle doporučení :
o rychlé pro začátečníky (modrá tečka)
o střední pro pokročilé dle teploty na kurtech (červená tečka do cca 18oC, bílá tečka nad18 oC)
o zkušené hráče (žlutá tečka)
o profesionalové (dvě žluté tečky)

- obuv nejlépe přímo určená pro hru SQUASH nebo i jiná sálová obuv, která na parketách kurtu SQUASH nezanechá jakékoli stopy

- bílý nebo světlý oděv sportovního charakteru s vhodnými doplňky (potítka, čelenky
POZOR!
Pro hru SQUASH doporučuje WSF (Světová asociace squashe) a ČASQ (Česká asociace squashe) použití ochranných brýlí. Dle rozhodnutí WSF jsou při výkonnostních zápasech ochranné brýle v kategoriích juniorů (do 18 let) p o v i n n é !!!

1.2. Dveře kurtu SQUASH jsou v klidovém stavu zavřené a hráči vstupují do předem osvětleného prostoru SQUASH kurtu.
Stisknutím páčky dveřní uzávěry v její klidové poloze, jejím vychýlením a lehkým tlakem na skleněnou tabuli dveří směrem do SQUASH kurtu, dveře SQUASH kurtu otevřeme. Konstrukce pantu vstupních dveří umožňuje pohyb dveří v úhlu 0o až 90o ve směru do prostoru SQUASH kurtu. Po vstupu hráče nebo hráčů do prostoru SQUASH kurtu musí být dveře uzavřeny. Otevřené nebo i pootevřené (nedovřené) dveře SQUASH kurtu jsou velmi nebezpečné zejména pro hráče samotné. Při uzavírání dveří SQUASH kurtu postupujte „s citem“. Dveře přivřete a dlaní lehce dotlačte až do polohy, kdy páčka dveřní uzávěry zaskočí do klidové polohy. Kopání do dveří a bouchání s dveřmi je přísně zakázáno ! Jsou-li dveře zavřené a nachází-li se páčka dveřní uzávěry v klidové poloze, jsou dveře SQUASH kurtu bezpečně uzavřené a hru lze zahájit.
1.3. Bezpečnostní sklo zadní skleněné stěny pro hru SQUASH je určené pouze k odrazu míče zpět do hry. Je testováno v rámci certifikace WSF pro případ pádu lidského těla. Jakékoli svévolné narážení do zadní skleněné stěny, odrážení se od ní, kopání, údery raket apod. je nepřípustné a je přísně zakázáno !!! Jestliže zákazník, který se chová na kurtu hrubě a nepřiměřeně, neuposlechne pokynů služby k zklidnění svého chování a pokračuje ve svém nepřiměřeném chování i nadále, dojde k jeho vykázání z kurtu. Při opakování hrubého a nepřiměřeného chování i při dalších návštěvách nebudou, takovému zákazníku, další rezervace ani jiné služby poskytnuty. Při destrukci zadního skla bude provedeno šetření za účasti policie ČR a cena pořizovacích nákladů nového skla bude vymáhána po účastnících takového incidentu. (cena zadní skleněné stěny je 185.000,-Kč). Nezneužívejte vynikajících vlastností zadní skleněné stěny SQUASH, mějte na paměti, že se jedná o SKLO !!!
1.4. Po ukončení hry a odchodu ze SQUASH kurtu postupujte následovně. Prstem, prostrčeným otvorem ve dveřích, stiskněte na páčku dveřní uzávěry až po její uvolnění z klidové polohy. Volným tahem dveře otevřete směrem k sobě (stojíte-li v SQUASH kurtu). Dveře SQUASH kurtu za sebou vždy uzavřete viz bod 1.2.
1.5. Tyto kurty jsou svými rozměry konstruovány v souladu s pravidly WSF pro mezinárodní dvouhru tj. na kurtu se pohybují vždy dva hráči v souladu s požadavky uvedenými v bodech 1.1. až 1.4. Na kurtech lze, v rámci možností, odehrát i zápasy ve čtyřhře (regulérní šířkový rozměr SQUASH kurtu pro čtyřhru je o 1 bm větší).
1.6. Hraje se v souladu s pravidly pro mezinárodní dvouhru nebo čtyřhru dle WSF (úprava 2004) a ČASQ.

Rezervace | přihlášení