Badminton na Squash kurtu

14.05.2020

2 kurty squash upravené pro rekreační hru badmintonu

2 kurty squash upravené pro rekreační hru badmintonu