Wall handball


Wall handball je jedna z nejstarších známých míčových her. Její počátky sahají až do doby římských lázní, kde se Wall handball hrál již před tisíci lety. Dnes se tento sport hraje především ve Spojených státech, Kanadě a Irsku a do určité míry v Mexiku, Argentině, Austrálii, na Novém Zélandu a ve Francii. Mezinárodní soutěž byla v posledních letech podněcována invitačními akcemi prováděnými Kanadou a Spojenými státy.

V České republice se Wall handball prosazuje a rozvijí se pod zaštitou spolku s názvem SVAZ WALL HANDBALL Česká Republika z.s.

Handball je soutěžní hra, ve které se používá dlaň, prsty ruky nebo pěst k podání či odpálení míčku. Cílem hry je vyhrát každou výměnu tak, že hráč provede podání nebo úder do míčku takovým způsobem, že soupeř není schopen udržet míček ve hře. Podávajícímu hráči se započítává bod, pokud se mu podaří zahrát eso (tj. regulerní podání po kterém se protihráči nebo protihráčům nepodaří pokračovat ve hře) nebo vyhraje-li výměnu. Zápas vyhrává strana, která má za sebou první dva vítězné sety. První dva sety se hrají na bodů 21 bodů. Wall handball je hra, která se řídí svými pravidly.

Pro Wall handball potřebujete mít hrací míček, rukavice, ochranné brýle, příp. speciální oblečení.

Více informace je na oficiálních webových strankách Wall handballu. 

Oficiální web Svazu Wall Handball https://wallhandball.cz
Facebook Wall Handball https://www.facebook.com/...cz/