Squash

Co je vůbec squash?

Squash je hra pro dva nebo čtyři hráče. Hraje se na uzavřeném hřišti se speciálními raketami a míčkem určeným pro squash. Hra squash patří mezi olympijské sporty.

Stručná pravidla pro začátečníky

 1. Squash se hraje na squashovém kurtu se squashovou raketou a squashovým míčkem v obuvi se světlou podrážkou nezanechávající stopy. Doporučujeme používat ochranné brýle.

 2. Squashový kurt má čtyři stěny: čelní (nejvyšší), levá a pravá boční stěna a zadní stěna (sklo).

 3. Squashový kurt je ohraničen autovými čarami nahoře na čelní stěně a na bocích a hranou zadní stěny - skla. Dole je čelní stěna ohraničena lištou (tzv. "TIN"). Pokud se míček dotkne lišty (tinu), autové čáry

  nebo hrany zadní stěny ‐ skla, je mimo hru.

 4. Účelem hry je dopravit míček na čelní stěnu tak, aby soupeř míček nevybral.

 5. Míček smí spadnout jednou na zem. Může být odehrán rovnou ze vzduchu ("z voleje").

 6. Los určí, který z hráčů bude podávat.

 7. Podání se odehrává z malých podávacích čtverců, které jsou vyznačeny na podlaze. Hráč si na počátku

  může vybrat, ze kterého čtverce bude podávat. Při podání musí být min. jedno chodidlo celou svou plochou uvnitř čtverce (nesmí být na čáře). Hráč si míček nahazuje z ruky a musí míček zasáhnout v letu - nesmí si ho nechat spadnout. Míček se odehrává přímo na čelní stěnu - nad podávací čáru (čára na čelní stěně uprostřed). Po odrazu od čelní stěny se míček musí dostat šikmo do velkého obdélníku v zadní části kurtu (zleva doprava nebo zprava doleva).

 8. Příjem podání lze odehrát ze vzduchu "z voleje", což trenéři doporučují.

 9. Smí se hrát o všechny stěny, míček se ale musí dotknout čelní stěny.

 10. Jakmile se míček dotkne čelní stěny, hraje druhý hráč.

 11. Podle pravidel WSF se hraje se na 3 vítězné sady vždy do 11 bodů bez ztrát. Při stavu 10:10 se hraje Tie

  Break, vyhrává ten, kdo získá 2 body v řadě. (12:10; 13:11 apod.). Lze používat i jiné počítání (2 sety, do

  devíti apod.).

 12. Při hře je nutno dbát na bezpečnost. Hráč, který by mohl svého protihráče zasáhnout raketou či

  míčkem, je povinen hru zastavit. Výměna se pak opakuje (tzv. "LETBALL") nebo hráč získá okamžité

  vítězství ve výměně, tzv. "STROKE" - viz podrobná pravidla squashe např. na www.casq.cz.

 13. Pro začátečníky doporučujeme lekce s trenérem.

 14. Správný gentleman zve dámu na drink, stejně jako vítěz poraženého.

Pravidla v bodech:

 1. Míček se musí dotknout čelní stěny.

 2. Může se využívat odraz od všech stěn.

 3. Podává se z podávacího čtverce nad servisní čáru šikmo křížem dozadu.

 4. Zastavit hru v případě nebezpečí zásahu soupeře raketou či míčkem.

 5. Čáry jsou aut.

 6. Hraje se na 3 vítězné sady do 11 bodů bez ztrát.

 7. Vítěz zve poraženého na drink.

Přejeme příjemnou zábavu !